Zateplenie polystyrénom

Zateplenie polystyrénom

Polystyrén je jedným z najrozšírenejších tepelne spracovateľných plastov, tzv. termoplastov. Prvýkrát bol izolovaný kvapalný styrén monomér z živice borovice Eduardom Simonom už v roku 1839. Uložená vzorka náhodne zpolymerizovala, ale praktickej aplikácie sa polystyrén dočkal až v roku 1931, kedy jeho priemyselnú výrobu zahájil nemecký chemický koncern IG Farben. V súčasnosti je najviac známy ako penový tepelnoizolačný polymérny materiál vo forme dosiek alebo guličiek. Zdroj Wikipédie Zdroj Wikipédia

Vlastnosti zatepľovania polystyrénom

Prievzdušnosť izolácie

Prievzdušnosť izoláciou spôsobuje únik tepla, zvýšené náklady na vykurovanie a je častým dôvodom kondenzácie vzdušnej vlhkosti v konštrukciách.

Prievzdušnosť izolácia polystyrénom

Samotný polystyrén je neprievzdušný. Prievzdušnosť vykazuje v spojoch (škárach), ktorými dochádza k úniku veľkého množstva tepla a kondenzácii vzdušnej vlhkosti.

Prievzdušnosť izolácie technológie Icynene

Izolačná pena Icynene je absolútne neprievzdušná. Vytvára vzduchotesnú kompaktný vrstvu. Zamedzuje prúdenie vzduchu, prehrievaniu konštrukcie, kondenzácii vzdušnej vlhkosti a vzniku zdraviu škodlivých plesní.

Požiarna odolnosť izolácie

Požiarna odolnosť materiálov je doba, po ktorú sú schopné materiály odolávať účinkom plameňa a vysokým teplotám. Trieda reakcie na oheň (A - F) udáva, akým spôsobom reaguje materiál na oheň - okrem horľavosti je sledovaný vývin dymu či odpadávanie častíc (skvapkávanie).

Požiarna odolnosť polystyrénu

Polystyrén patrí medzi horľavé materiály (E), odoláva teplotám iba do úrovne 70 ° C, pri horení skvapkáva.

Požiarna odolnosť technológie Icynene

Izolačná pena Icynene je klasifikovaná v triede E. Patrí medzi látky, u ktorých pri horení neodpadávajú častice (nekvapká) a tiež dym je produkovaný na minimálnej úrovni. V kombinácii napríklad so sádrokartónom spadá do triedy B.

Tesnosť izolácie

Základným predpokladom správnej funkcie tepelnej izolácie je dokonalé utesnenie požadovaného priestoru (strechy, stropu, steny a pod). Nedokonalé utesnenie spôsobuje lokálne premŕzanie konštrukcií, následnú kondenzáciu vody v konštrukciách alebo na ich povrchu a vznik zdraviu škodlivých plesní.

Tesnosť izolácie polystyrénu

Polystyrénové doskové materiály netesnia pozdĺž škár ani na spojoch s inými materiálmi, spojenie nie je pevné, len kontaktné.

Tesnosť izolácie technológie Icynene

Izolačná pena Icynene sa aplikuje plošným nástrekom priamo na izolovanú plochu. Po nástreku expanduje v pomere 1:100 a vytvorí úplne kompaktnú vrstvu bez spojov a netesností. Vďaka svojmu zloženiu má perfektnú priľnavosť ku všetkým bežným stavebným materiálom. (drevo, murivo, kontaktné fólie atď.)

Tvarová stálosť

Objemová stálosť tepelnej izolácie (tzn. izolácia nevykazuje sadanie, zmršťovanie, prehýbanie a pod.) je zásadným predpokladom dlhodobého zachovania izolačných vlastností.

Tvarová stálosť polystyrénu

Polystyrén v bežných podmienkach zachováva tvarovú stálosť, ale pri starnutí materiálu sa tvoria trhliny spôsobené krehnutím, pri teplote vyššej ako 70 ° C dochádza k deformácii.

Tvarová stálosť technológie Icynene

Izolačná pena Icynene ® je tvarovo stála, časom sa nezmršťuje, nevykazuje sadanie a nemení svoj tvar v žiadnom smere. Vďaka svojej pružnosti dokáže kopírovať pohyb izolovanaj konštrukcie a zamedzuje vzniku trhlín, ktoré by mohli ovplyvniť funkciu izolácie.

Chcete poradit? kontaktujte nás.

0903 465 908

info@chytraizolacia.sk

Napište prosím číslo tři: